Časopis

Vydavateľom je Združenie učiteľov chémie.    ISSN 1339-3952

Naši čitatelia – predovšetkým učitelia prírodovedných predmetov – v ňom nájdu aktuálne informácie z diania v školstve, námety na vyučovacie hodiny a motiváciu žiakov, zaujímavé odborné témy, ale aj konkrétne pracovné listy, ktoré môžu priamo použiť na vyučovaní. Majú k dispozícii informácie o súťažiach, aktivitách a projektoch, do ktorých sa môžu so svojimi žiakmi zapájať.

Časopis je určený najmä učiteľom chémie, biológie a fyziky základných škôl, ale aj prírodovedne i neprírodovedne zameraným učiteľom zo všetkých typov škôl alebo rodičom a verejnosti.

Termíny vydania

Uzávierka: vždy 15. v príslušnom mesiaci.

Publikovanie na web: 5. v príslušnom mesiaci.

 

Časopis na stiahnutie:

 

 

II. ročník (od septembra 2014) začal vychádzať aj v tlačovej forme.    Tlačené vydanie:    ISSN 1339-7761

III. ročník (od septembra 2015)

IV. ročník (od septembra 2016)

Tieto ročníky vychádzali s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V. ročník (od januára 2018)

Ďalšie informácie:

email: helena.vicenova@gmail.com

Všetky čísla si môžete pozrieť v archíve:

September 2013

Október 2013

November 2013

December 2013

Január 2014

Február 2014

Marec 2014

Apríl 2014

Máj 2014

Jún 2014

September 2014

November 2014

Január 2015

Marec 2015

Máj 2015

September 2015

November 2015

Január 2016

Marec 2016

Máj 2016

Mimoriadne číslo

September 2016

November 2016

Január 2017

Marec  2017

Máj 2017

Júl 2017

Január 2018

Apríl 2018

Júl 2018

Október 2018