Kontakt

Kontakt

Združenie učiteľov chémie o.z.
IČO: 42263484
DIČ: 2023699040
Sídlo: ZŠ s MŠ, Školská 238, 029 43 Zubrohlava

Predseda: RNDr. Michaela Bugeľová

zuch.chemia@gmail.com

Členstvo v ZUCH je bezplatné

prihlaska_zuch

Nájdete nás na Facebooku