4. národná konferencia

4. národná konferencia

4. národná konferencia učiteľov chémie sa uskutočnila dňa 1. februára 2016 na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Zápisnica z konferencie

Zápisnica Objavujeme čaro chémie

Program konferencie

Fotogaléria

Videogaléria

Stanovisko MŠVVaŠ SR k uzneseniam

Stanovisko ŠPÚ k uzneseniam

Vyjadrenie ZUCH

 

Ďakujeme za podporu sponzorom konferencie a súťaže Objavujeme čaro chémie

1: http://www.zchfp.sk/
2: http://schems.sk/
3: https://www.basf.com/sk/sk.html
4. http://www.henkel.sk/
5. http://www.kvant.sk/
6. http://www.expolpedagogika.sk/
7. http://www.mikrochem.com