Zborníky z konferencií

Zborník z národnej konferencie učiteľov chémie

Vychádzajú raz ročne.    ISSN 1339-5904

Vydavateľom je Združenie učiteľov chémie, Bratislava, Tilgnerova 14.

Zborník zo 7. národnej konferencie učiteľov chémie

Zborník zo 6. národnej konferencie učiteľov chémie

Zborník z 5. národnej konferencie učiteľov chémie

Zborník zo 4. národnej konferencie učiteľov chémie

Zborník z 3. národnej konferencie učiteľov chémie

Zborník z 2. národnej konferencie učiteľov chémie

Zborník z 1. národnej konferencie učiteľov chémie