Aktuálne

Srdečne Vás milí chemici pozývame na zaujímavý seminár

Chemické horizonty,

ktorý sa uskutoční dňa 23.10.2019

v Aule, stará budova FCHPT STU Bratislava.

Bližšie informácie sa dozviete v pozvánke nižšie.

Chemické horizonry_pozvánka

 

 

Pozvánka na seminár

26.8.2019 o 1000 h

v priestoroch Katedry chémie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

POZVÁNKA na seminár -august 2019

 

2 % z daní môžete tento rok venovať aj nášmu Združeniu učiteľov chémie.  Ďakujeme za vašu podporu.

7. národná konferencia učiteľov chémie sa uskutočnila 1. februára 2019 na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ďakujeme za milé prijatie. Podrobné informácie sú v záložke Konferencie.
Október 2018
Časopis Dnešná škola
September 2018
Zapojte sa do súťaže Objavujeme čaro chémie
4. ročník – šk. rok 2018/19

Propozície súťaže

Výsledky sú zverejnené v záložke Konferencie

 

August 2018

Oznam

TVVP a UO uvedené v sekcii Pomoc učiteľom sú spracované podľa ŠVP, v šk. roku 2018/19 ich možno použiť v 9. ročníku. V 7. a 8. ročníku sa postupuje podľa inovovaného ŠVP.  Na stiahnutie plány tu:

TVVP_iCHE_8

TVVP_iCHE_7

Júl 2018
Časopis Dnešná škola

 

Apríl 2018

Dnešná škola bola mediálnym partnerom 7. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov.

Tlačová správa

 

Apríl 2018
Časopis Dnešná škola
Február 2018
2. ročník súťaže Skús pokus! Viac nájdete tu.

 

6. národná konferencia učiteľov chémie sa konala dňa 2. 2. 2018 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

 

Január 2018
Časopis Dnešná škola
6. národná konferencia učiteľov chémie

6. národná konferencia učiteľov chémie sa konala dňa 2. 2. 2018 na PF Trnavskej univerzity v Trnave.

 

Oznam:

TVVP a UO uvedené v sekcii Pomoc učiteľom sú spracované podľa ŠVP, v šk. roku 2017/18 ich možno použiť v 8. a 9. ročníku. V 7. ročníku sa už postupuje podľa inovovaného ŠVP.

Na stiahnutie tu.

 

Zapojte sa do súťaže Objavujeme čaro chémie

3. ročník – šk. rok 2017/18

Propozície súťaže

Výsledky sú zverejnené v záložke Konferencie.

 

August 2017
Časopis Dnešná škola

Vyšlo šieste číslo

Dnešná škola bola mediálnym partnerom 6. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov.

Prečítajte si tlačovú správu

Tlačová správa

 

Máj 2017
Časopis Dnešná škola

Vyšlo piate číslo

 

Ďakujeme za 2 % z daní za rok 2015, ktoré ste nám venovali, veľmi nám pomohli.

 

Marec 2017
Časopis Dnešná škola

Vyšlo štvrté číslo

 

5. národná konferencia učiteľov chémie, konaná pod záštitou prezidenta SR Ing. Andreja Kisku, spojená s vyhodnotením 2. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie sa uskutočnila 3. 2. 2017 na UMB v Banskej Bystrici.

 

Január 2017
Časopis Dnešná škola

Vyšlo tretie číslo

 

November 2016
Časopis Dnešná škola

Vyšlo druhé číslo

 

September 2016
Časopis Dnešná škola

Vyšlo prvé číslo

 

Objavujeme čaro chémie

2. ročník – šk. rok 2016/17

Propozície súťaže

Výsledky sú zverejnené v záložke konferencie.

 

Jún 2016
Časopis Dnešná škola

Vyšlo mimoriadne číslo

 

Máj 2016
Časopis Dnešná škola

Vyšlo piate číslo

 

Dnešná škola bola mediálnym partnerom 5. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov

 

 

 

Ďakujeme za vašu podporu a pomoc prostrednícvom venovania 2 % z daní Združeniu učiteľov chémie.

 

Marec 2016
Časopis Dnešná škola

Vyšlo štvrté číslo

 

Február 2016

4. národná konferencia učiteľov chémie sa uskutočnila 1. 2. 2016 na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre.

Dokumenty z nej nájdete v záložke 4. národná konferencia

 

Január 2016
Časopis Dnešná škola

Vyšlo tretie číslo

 

November 2015
Časopis Dnešná škola

Vyšlo druhé číslo

 

Objavujeme čaro chémie

1. ročník – šk. rok 2015/16

Propozície súťaže

September 2015
Časopis Dnešná škola

Vyšlo prvé číslo

Zapojte sa do súťaže Objavujeme čaro chémie

1. ročník – šk. rok 2015/16

Organizačný poriadok súťaže

 

Máj 2015
Časopis Dnešná škola

Vyšlo piate číslo

 

Marec 2015
Časopis Dnešná škola

Vyšlo štvrté číslo

 

3. národná konferencia učiteľov chémie
sa uskutočnila 2. februára 2015 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Dokumenty z nájdete v záložke 3. národná konferencia

Január 2015
Časopis Dnešná škola

Vyšlo tretie číslo

 

ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava získala grant z Nórskych fondov

24. 9. 2014 bol na úvodnej konferencii predstavený projekt Revitalizuj a zachráň planétu. V rámci projektu sa zrealizuje revitalizácia okolia školy (dlažba, zeleň) a vytvorí sa veľa metodických materiálov.

Prvú prednášku na tému Zvýšenie povedomia o klimatických zmenách a trvalo udržateľnom manažmente vôd mala RNDr. Helena Vicenová.

 

November 2014
Časopis Dnešná škola

Vyšlo druhé číslo

 

September 2014
Časopis Dnešná škola

Vyšlo prvé číslo

 

Jún 2014
Časopis Dnešná škola

Vyšlo desiate číslo

 

Máj 2014
Časopis Dnešná škola

Vyšlo deviate číslo

 

Apríl 2014
Časopis Dnešná škola

Vyšlo ôsme číslo

 

Marec 2014
Časopis Dnešná škola

Vyšlo siedme číslo

 

Február 2014
Časopis Dnešná škola

Vyšlo šieste číslo

 

2. národná konferencia sa konala 3. februára 2014 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

27. februára 2014 sa uskutočnil v Martine odborný seminár Aktuálne problémy výučby chémie na úrovni základných a  stredných všeobecnovzdelávacích škôl v SR.

Pozvánka na odborný seminár

 

Január 2014
Časopis Dnešná škola

Vyšlo piate číslo

 

December 2013
Časopis Dnešná škola

Vyšlo štvrté číslo

November 2013
Časopis Dnešná škola

Vyšlo tretie číslo

Október 2013
Časopis Dnešná škola

Vyšlo druhé číslo

 

September 2013
Činnosť ZUCH

2. valné zhromaždenie sa konalo 11. septembra 2013 o 13.00 hodine na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v Mlynskej doline.

Časopis Dnešná škola

Prvé číslo vychádza v septembri 2013.

Máj 2013
Pomoc učiteľom

Učebné osnovy

TVVP
Učebné osnovy a TVVP pre rôzne varianty počtu hodín môžu učitelia priamo použiť alebo sa nimi inšpirovať.