Video 4. národná konferencia

4. národná konferencia učiteľov chémie:
Otvorenie a slávnostné vyhodnotenie 1. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie.

4. národná konferencia učiteľov chémie:
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava: Spoločná škola – zhodnotenie a vízia.

 

4. národná konferencia učiteľov chémie:
Mgr. Ingrid Kováčová, Mgr. Magdaléna Bugáňová, MŠVVaŠ SR: Zmeny v štátnych vzdelávacích programoch vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda a význam prírodovedného vzdelávania v primárnom a nižšom strednom vzdelávaní.

 

Z4. národná konferencia učiteľov chémie:
prof. PhDr. Ľubomír Held, PhD., Pedagogická fakulta TU v Trnave: Prírodovedné kurikulum 2020.

 

4. národná konferencia učiteľov chémie:
RNDr. Helena Vicenová, ZUCH: Činnosť Združenia učiteľov chémie.

4. národná konferencia učiteľov chémie:
Mikuláš Bartal, Stredná odborná škola chemická Bratislava:
Je vďaka predpisom EÚ výučba chémie bezpečnejšia?.