Video 5. národná konferencia

5. národná konferencia konferencia učiteľov chémie: Otvorenie konferencie.

5. národná konferencia učiteľov chémie: Slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie.

5. národná konferencia učiteľov chémie: doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.: Chemické vzdelávanie na Slovensku.

5. národná konferencia učiteľov chémie: doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.: Aktuálne otázky inovácií štátnych vzdelávacích programov.

5. národná konferencia učiteľov chémie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.: Klub riaditeľov spoločnej školy – pre lepšie školstvo a spoluprácu na Slovensku.

5. národná konferencia učiteľov chémie: RNDr. Helena Vicenová: Činnosť Združenia učiteľov chémie.

5. národná konferencia učiteľov chémie: JUDr. Monika Oravská: Chémia pod pokrievkou, chemická súťaž.

5. národná konferencia učiteľov chémie: doc. RNDr. Mária Ganajová, PhD.: Od tradičných chemických učebných úloh k úlohám komplexným pre rozvoj a overovanie kompetencií.

5. národná konferencia učiteľov chémie: prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.: Význam veľkosti častíc v chémii, prírodných a technických vedách.