Video 3. národná konferencia

ZUCH 2.2.2015 doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

ZUCH 2.2.2015 prof. PhDr. Ľubomír Held, PhD.

ZUCH 2.2.2015 doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.

ZUCH 2.2.2015 doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

ZUCH 2.2.2015 PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., NÚCEM

TeleCHEMšou Martin Šponiar, Janka Cibulková